Thứ Ba, Tháng Hai 27, 2024

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật được viết ra nhằm mục đích cho khách truy cập trang web https://thunao.com/ biết rằng việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi cần được bảo vệ và cấp phép.

Nếu bạn sử dụng các thông tin trên website của chúng tôi, bạn phải đồng ý rằng việc sử dụng thông tin và thu thập dữ liệu có liên quan đến chích sách bảo mật. Thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ dùng cho mục đích phát triển dịch vụ. Tuyệt đối sẽ không cung cấp hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào cho người khác.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi thoải mái hơn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ gửi thư của bạn. Thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Dữ liệu

Chúng tôi thông báo với bạn rằng chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi, được gọi là dữ liệu nhật ký, bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các thống kê khác.

Cookies

Các tệp dữ liệu nhỏ được gọi là cookie đóng vai trò là ID duy nhất ẩn danh. Các trang web thường gửi chúng đến trình duyệt của bạn, sau đó chúng được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Để nâng cao dịch vụ của mình, chúng tôi sử dụng “cookie” trên trang web của mình. Những “cookie” này cho phép chúng tôi thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của mình. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối các “cookie” này và bạn sẽ nhận được thông báo khi chúng được truyền đến máy tính của bạn. Việc từ chối “cookie” của chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập của bạn vào một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, vì vậy chúng tôi đang nỗ lực sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có phương thức truyền Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Trong Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể bắt gặp các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài. Các liên kết này sẽ chuyển hướng bạn đến một trang web khác mà chúng tôi không điều hành. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ lưỡng các chính sách bảo mật của các trang web này trước khi tiếp tục. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi không thể điều chỉnh nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho những người từ 13 tuổi trở lên. Chúng tôi không có ý định thu thập dữ liệu có thể nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra thông tin đó do trẻ dưới 13 tuổi cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi. Cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân được khuyến khích liên hệ với chúng tôi trong thời gian sớm nhất để có thể thực hiện các biện pháp thích hợp.

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật

Đôi lúc, chúng tôi sẽ có một số thay đổi cho chính sách bảo mật của mình. Vì vậy, bạn cần độc lại nó một cách thường xuyên để cập nhật thay đổi mới nhất. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.